Klinik Psikoloji Doktorantı FATİH MEHMET ASLAN - Yönetim Kurulu Baskanı - Psikolojik Danısman/ Akrediteli Prof. Deneyimsel Oyun Terapisti ve Süpervizörü / Çocuk Psikoterapisti

1 ADI SOYADI: FATİH MEHMET ASLAN

2 Dogum Tarihi ve Yeri :  1983 / ANAMUR

3 Uyrugu : T.C.

4 İletisim Bilgileri :
Telefon : +90 (530) 116 42 00
E-mail : aslanpsikoloji@gmail.com
Web Adresleri :
www.aslanterapi.com
www.aslanpsikoloji.com
@psikologma / @ epacocuk

5 ÜNVAN:    Klinik Psikoloji Doktorantı
Uzman Psikolog
Psikolojik Danışman
Akrediteli Profesyonel Deneyimsel Oyun Terapisti ve Süpervizörü
Çocuk Psikoterapisti

6 EGITIM BILGILERI:  DOKTORA

6A ÖĞRETİM KURUMU : Doğuş Üniversitesi
Klinik Psikoloji Doktora
2019 – Halen Devam Ediyor – Tez Aşamasında
Klinik Psikoloji

6B MEZUN OLUNAN ÖĞRETİM KURUMU :  Selçuk Üniversitesi
Eğitim Bilimleri/ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
TARİH 2006
MEZUN OLUNAN BÖLÜM/UNVAN Lisans – Psikolojik Danışman

6C ÖĞRETİM KURUMU Çağ Üniversitesi
TARİH 2018
BÖLÜM/UNVAN Psikoloji Tezli Yüksek Lisans
TEZ BAŞLIK 8–14 Yaş Grubu Öğrencilerde Anksiyete Duyarlılığı İle Okul Reddi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

7. DIL BECERILERI:

(1’den 5’e Kadar; 1=Temel Düzey, 5=İleri Düzey)

DİL              OKUMA               YAZMA                KONUŞMA
4                      4                            2                                  1
YÖKDIL:  2018 Sınavı : 75 Puan

.

8. MESLEKI DENEYIM:

8A. TARİH :  2021 –
YER : Konya
KURUM/KURULUŞ : Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü
POZİSYON : Misafir Öğretim Görevlisi

8B TARİH :  2016 –
YER : Konya
KURUM/KURULUŞ : EPA Çocuk Oyun Terapileri Derneği
POZİSYON :  Yönetim Kurulu Başkanı
Oyun Terapisti ve Süpervizörü

8C  TARİH : 2006
YER: Milli Eğitim Bakanlığı
KURUM/KURULUŞ : Mersin, Erzurum, Konya İl Milli Eğitim Müdürlükleri
POZİSYON : Psikolojik Danışman
8D TARİH : 2016-2019
YER: Konya
KURUM/KURULUŞ : AİD – Konya
POZİSYON :  Gönüllü Oyun Terapisti
AÇIKLAMA : Yetim, Öksüz, Savaş Mağduru Çocuklara Gönüllü Psikolojik Destek
8 ÜYE OLUNAN MESLEKI KURULUSLAR:

* EPA Çocuk Oyun Terapileri Derneği – Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı
* Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Üyesi
2019- Konya Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
2010-2014 Konya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi – Eğitim Sekreteri
* IHA (International Hypnosis Association) Üyesi
* Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği Üyesi
* OTE – Oyun Terapileri Enstitüsü Üyesi

9 DIGER BILGILER:

Düzenlediği Kongre/Sempozyum :
* PDR’de 1 GÜN Mesleki Program ; 23 Haziran 2019 KONYA
* Düzenleme Kurulu Üyeliği

 Karatay Psikoloji Günleri ; 10-11 Mayıs 2018 KONYA
* Düzenleme Kurulu Üyeliği

Pdr Hizmetlerinde Alan Çalışmaları Sempozyumu ; 23-24 Mayıs 2016 KONYA
* Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği
* Sempozyum Koordinasyon Kurulu Üyeliği
* Sempozyum Bilim Kurulu Üyeliği

2. Uluslar arası PDR Öğrencileri Kongresi – Selçuk Üniversitesi – 12-14 Temmuz 2005
* Kongre Düzenleme Kurulu Üyeliği

Yürüttüğü Projeler :

1) Konya’da Engelli Öğrencilerin Ailelerinin Çocuk Eğitiminde Yaşadıkları Zorlukların Araştırılması Projesi
(TR52/15/TD/02/0028) Haziran – 2015 – MEVKA – Mevlana Kalkınma Ajansı
* Proje Koordinatörlüğü
* Proje Yazım Koordinasyon Kurulu Üyesi
* Proje Bilim Kurulu Üyesi
* Proje Araştırmacısı

2) « FEPDIS » Family Education Programme for Parents of Disabled Students
« EAP » Engelli Öğrenci Aile Eğitim Programı

Erasmus+ Programı Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar 2016 Yılı Yetişkin Eğitimi Stratejik
Ortaklıklar Projesi « 2016-1-TR01-KA204-035200 »
Proje Takvimi : 01.09.2016 – 31.08.2019
* Proje Yazım Koordinasyon Kurulu Üyesi
* Proje Koordinatörlüğü
* Proje Araştırmacısı

Mesleki Ek Donanımı:
* Akrediteli Deneyimsel Oyun Terapisi
* Oyun Terapisi
* CAS Uygulayıcısı
* Bilişsel Davranışçı Terapi
* Sistemik Psikoterapi
* Hipnoterapi
* Duygu Durum Bozuklukları
* Temel İstatistik
* İleri İstatistik
* Yapısal Eşitlik Modeli
* Masörlük

Uygulayıcı Ve Formatörlük:
* Proje Döngü Yönetimi (PDY) Ve Proje Yazımı Eğiticilerin Eğitmeni
* Çocuk Koruma Kanunu – Danışmanlık Tedbirleri Formatörü
* CAS Uygulayıcısı
* Temel Kabiliyetler Testi 7 – 11 Uygulayıcısı
* Temel Yetenekler Testi 6 – 8 Uygulayıcısı
* Temel Yetenekler Testi 9 – 11 Uygulayıcısı
* Erasmus+ FEPDIS – Ulusötesi Öğrenme Öğretme ve Eğitim Faaliyeti (LTT) – Eğitici Eğitmeni

Kurul Üyeliği
* MEB – Çocuk Koruma Kanunu Konya İl Koordinasyon Kurulu
* MEB – Konya Psikoeğitim

Kitapları  :

* Ahlak Psikolojisi – Nobel Yayınevi – 2021
* Engelli Öğrenci Aileleri İçin Aile Eğitim Programı Uygulayıcı Eğitimi Kitabı
* Engelli Öğrenci Aileleri İçin Aile Eğitim Programı Uygulayıcılar İçin Kılavuz Kitabı
* Konya’da Engelli Öğrencilerin Ailelerinin Çocuk Eğitiminde Yaşadıkları Zorlukların Araştırılması Kitabı

Katıldığı Uluslar arası Toplantılar :

* « FEPDIS » Family Education Programme for Parents of Disabled Students – Transnational Project Meetings – Konya / Turkey – Ocak 2017 – Coordinator – Researcher
* « FEPDIS » Family Education Programme for Parents of Disabled Students – Transnational Project Meetings – Aarhus / Denmark – Temmuz 2017 – Coordinator – Researcher
* « FEPDIS » Family Education Programme for Parents of Disabled Students – Transnational Project Meetings – Mosta / Malta – Ekim 2017 – Coordinator – Researcher
* « FEPDIS » Family Education Programme for Parents of Disabled Students – Erasmus+ FEPDIS – Ulusötesi Öğrenme Öğretme ve Eğitim Faaliyeti (LTT) – Eğitici Eğitmeni Yetiştirme Eğitimi Konya / Türkiye – Kasım 2018– Coordinator – Researcher

.
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında (Proceeding) Basılan Bildiriler :

* Aslan, M., Aslan, F., Akdeniz, S., Uygun, A., Savruk, G.(2017, Nisan). Konya’da Engelli Öğrencilerin Ailelerinin Çocuk Eğitiminde Yaşadıkları Zorlukların Araştırılması. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES-UEBK), Antalya, Türkiye

* Aslan, M., Eroğlu, T., Aslan, F., Eroğlu, Z.(2018, Nisan). Konya’da İlkokul Öğrencilerinde Stres, Anksiyete ve Depresyon Bozuklukları ve Okul Tükenmişliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES-UEBK), Antalya, Türkiye

* Eroğlu, T., Aslan, M., Eroğlu, Z.Aslan, F., (2018, Nisan). Velilerin Algıladıkları Okul İklimi ve Okula Katılımları Arasındaki İlişki: Yunus Emre İlkokulu Örneği. 3. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimleri Kongresi (INES), Antalya, Türkiye

*  Aslan, M.F. (Ekim, 2021). Deneyimsel Oyun Terapisinin Yaygın Anksiyete Bozukluğunda Olgu Sunumu. International Congress of Science Culture and Education, Antalya, Türkiye

Aldığı Eğitimler :

1). Mesleki Eğitimler

* Proje Döngü Yönetimi (PDY) Ve Proje Yazımı Eğiticilerin Eğitimi – Training of the Trainers on Project Writing and Project Cycle Management (PCM) – MEVKA – Mevlana Kalkınma Ajansı –2015

* CAS Uygulayıcı Eğitimi – Temmuz – Ağustos 2021

* Sistemik Psikoterapi Eğitimi – Weinheim Enstitüsü Almanya – Eğitim Devam ediyor

* Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Eğitimi – Bilişsel Davranışçı Terapiler Derneği (Prof. Dr. Paul Stallard, Prof. Dr. Hakan TÜRKÇAPAR, Prof. Dr. Emine Gül Kapçı, Doç. Dr. Vahdet Görmez ) – 2018

* DOT – Deneyimsel Oyun Terapisi Profesyonellik Sürecini 2019 / 2020 yıllarında gerçekleştirerek; Ocak 2021 de – Prof. Dr. Byron E. Norton, Carol C. Norton eğitmenliği ve süpervizyonluğunda tamamlayarak; Akrediteli Profesyonel Deneyimsel Oyun Terapisti olmuştur – APT Akreditasyonlu

* 400 saat Oyun Terapisinde Denetimli Klinik Deneyim – Prof. Dr. Byron E. Norton, Carol C. Norton – APT Akreditasyonlu
* 21 saat Oyun Terapisi Eğitimi – Prof. Dr. Byron E. Norton, Carol C. Norton – APT Akreditasyonlu
* 42 saat Oyun Terapisinde Süpervizyon – Prof. Dr. Byron E. Norton, Carol C. Norton – APT Akreditasyonlu

* DOT’ da Travma İfadelerini İzleme – Prof. Dr. Byron E. Norton, Carol C. Norton, 2020
* DOT’ da Çocukların Mecazi İfadeleri – Prof. Dr. Byron E. Norton, Carol C. Norton, 2020
* DOT’ da Dissosiyatif Süreç İfadeleri – Prof. Dr. Byron E. Norton, Carol C. Norton, 2020
* DOT’ da Oyuncakların Sembolik Anlamları – Prof. Dr. Byron E. Norton, Carol C. Norton, 2020
* DOT’ da Rollerin, Ortamların ve Hayvanların Sembolik Anlamları – Prof. Dr. Byron E. Norton, Carol C. Norton, 2020
* DOT’ da Test-Koruma ve Bağlılık Aşamaları – Prof. Dr. Byron E. Norton, Carol C. Norton, 2020
* DOT’ da Borderline Ebeveynlik Kavramları ve Çocuklara Etkisi – Prof. Dr. Byron E. Norton, Carol C. Norton, 2020
* DOT’ da Kum Torbasına (BOBO) söylenecek 100 Şey – Prof. Dr. Byron E. Norton, Carol C. Norton, 2020
* DOT’ da Aile İçi Şiddete Katlanan Çocuklar – Prof. Dr. Byron E. Norton, Carol C. Norton, 2020
* DOT’ da Travmanın Somatik İfadesi – Prof. Dr. Byron E. Norton, Carol C. Norton, 2020
* DOT’ da Yüksek Çatışma ve Boşanma ile Çocuklar – Prof. Dr. Byron E. Norton, Carol C. Norton, 2021
* DOT’ da Cinsel İstismar Değerlendirmeleri ve Mahkeme Tanıklığı – Prof. Dr. Byron E. Norton, Carol C. Norton, 2021
* DOT’ da Çocuklarla İlgili Ebeveynler İçin Danışma – Prof. Dr. Byron E. Norton, Carol C. Norton, 2021
* DOT’ da Çocukların Yeniden Doğuş Sürecinin İfadesi – Prof. Dr. Byron E. Norton, Carol C. Norton, 2021
* DOT’ da Süpervizyon Kavramları – Prof. Dr. Byron E. Norton, Carol C. Norton, 2021

* Oyun Terapisi – Klinik Psikolog Mehmet Teber – 2019 – APT Akreditasyonlu

* Çocukta Cinsellik Sorunları ve Terapisi – Mehmet Teber – 2019

* Çocukta Kaygı Sorunları ve Terapisi – Mehmet Teber – 2019

* Çocukta Travma Sorunları ve Terapisi – Mehmet Teber – 2019

* Terapötik Kartlar Eğitimi – Dr. Shulamit Niv , Dr.Yehuda Shacham –
European School Psychology Centrefor Training (ESPCT) – 2019

* Çocuk Merkezli Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi – Doç. Dr. Marina Panfilova – 2018

* Öyküsel Terapi – Klinik Psikolog Mehmet Teber – 2020

* Masör Eğitimi Programı – Selçuk Üniversitesi – 2005

* Hipnoterapi Eğitimi – IHA (International Hypnosis Association) – 2009
* Temel İstatistik Eğitimi – Doç. Dr. İsmail Seçer – 20017
* İleri İstatistik Eğitimi – Doç. Dr. İsmail Seçer – 20017
* Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi – Doç. Dr. İsmail Seçer – 20017
* Duygu Durum Bozuklukları – İstanbul Gelişim Üniversitesi – 2017
* Oyun Terapisi Eğitimi – Dr. Selen Ayas

2). Kurumiçi Hizmetiçi Eğitim Kursları:

* Çocuk Koruma Kanunu Danışmanlık Tedbirleri Eğitici Eğitimi Kursu

* Exposure Terapi

* Psikososyal Destek Programı Uygulayıcı Eğitimi Kursu

* Proje Hazırlama Teknikleri Semineri

* Özel Eğitimde Bütünleştirme Uygulamaları Semineri

* TYT 6-8 Kullanımı ve Uygulama Kursu

* TYT-9-11 Kullanımı Ve Uygulama Kursu

* TYT-7-11 Kullanımı Ve Uygulama Kursu

* Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Kursu

* Psikoeğitim Uygulayıcı Eğitimi Kursu

* Kültürlerarası Hoşgörü Semineri

* İlkokullarda Yetiştirme Programının (İYEP) Tanıtımı ve Uygulamaları Semineri

* Gelişim Dönemleri Ve Özellikleri Semineri

* Okullarda Toplu Beslenme Eğitimi Semineri

* Okul Sağlığı Semineri 1

* Okullarda İlkyardım-İlk Müdahale Semineri

* Okul Geliştirme Çalışmaları Semineri

* Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Kursu

* e-Rehberlik Modülü Kullanım Seminer

Klinik Psikoloji Doktorantı MEHMET ASLAN - YONETIM KURULU BASKANI - Akrediteli Prof. Deneyimsel Oyun Terapisti ve Süpervizörü / Psikolojik Danısman

Mehmet ASLAN – Uzman Psikolog –  Psikolojik Danısman

Email Adresim :

aslanpsikoloji@gmail.com

Cep Telefonum :

+90 (530) 116 42 00

#epaçocukoyunterapileri #konyaoyunterapisi #konyasanatterapisi #konyadisavurumcuterapi #oyunterapisikonya #konyakumterapisi #konyakumtepsisiterapisi #konyadaoyunterapisi #konyadacocukpsikoterapisi #konyacocukemdr #epacocuk #konyadot #dotkonya #konyadeneyimseloyunterapisi #konyacocukmerkezlioyunterapisi #konyaklinikpsikolog #konyaemdr #çocuk #oyunterapisi #emdr #konya #mehmetaslan #fatmaaslan

@epacocuk @maslan_bta @fatma_bta  @epaçocukoyunterapileri @konyaoyunterapisi @konyasanatterapisi @konyadisavurumcuterapi
@oyunterapisikonya @konyakumterapisi @konyakumtepsisiterapisi @konyadaoyunterapisi
@konyadacocukpsikoterapisi @konyacocukemdr @epacocuk @konyadot  @dotkonya @konyadeneyimseloyunterapisi @konyacocukmerkezlioyunterapisi
@konyaklinikpsikolog @konyaemdr @çocuk @oyunterapisi @emdr @konya @mehmetaslan @fatmaaslan