UZMANLARIMIZ

Doktorant FATİH MEHMET ASLAN

Yönetim Kurulu Başkanı
Klinik Psikoloji Doktorantı
Psikolojik Danısman
Akrediteli Prof. Deneyimsel Oyun Terapisti ve Süpervizörü
Çocuk Psikoterapisti

FATMA ASLAN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Psikolojik Danısman
Akrediteli Prof. Deneyimsel Oyun Terapisti
Çocuk Psikoterapisti

Klinik Psikoloji Doktorantı FATİH MEHMET ASLAN - Yönetim Kurulu Baskanı - Psikolojik Danısman/ Akrediteli Prof. Deneyimsel Oyun Terapisti ve Süpervizörü / Çocuk Psikoterapisti

1 ADI SOYADI: FATİH MEHMET ASLAN

2 Dogum Tarihi ve Yeri :  1983 / ANAMUR

3 Uyrugu : T.C.

4 İletisim Bilgileri :
Telefon : +90 (530) 116 42 00
E-mail : aslanpsikoloji@gmail.com
Web Adresleri :
www.aslanterapi.com
www.aslanpsikoloji.com
@psikologma / @ epacocuk

5 ÜNVAN:    Klinik Psikoloji Doktorantı
Uzman Psikolog
Psikolojik Danışman
Akrediteli Profesyonel Deneyimsel Oyun Terapisti ve Süpervizörü

6 EGITIM BILGILERI:  DOKTORA

6A ÖĞRETİM KURUMU : Doğuş Üniversitesi
Klinik Psikoloji Doktora
2019 – Halen Devam Ediyor – Tez Aşamasında
Klinik Psikoloji

6B MEZUN OLUNAN ÖĞRETİM KURUMU :  Selçuk Üniversitesi
Eğitim Bilimleri/ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
TARİH 2006
MEZUN OLUNAN BÖLÜM/UNVAN Lisans – Psikolojik Danışman

6C ÖĞRETİM KURUMU Çağ Üniversitesi
TARİH 2018
BÖLÜM/UNVAN Psikoloji Tezli Yüksek Lisans
TEZ BAŞLIK 8–14 Yaş Grubu Öğrencilerde Anksiyete Duyarlılığı İle Okul Reddi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

7. DIL BECERILERI:

(1’den 5’e Kadar; 1=Temel Düzey, 5=İleri Düzey)

DİL              OKUMA               YAZMA                KONUŞMA
4                      4                            2                                  1
YÖKDIL:  2018 Sınavı : 75 Puan

.

8. MESLEKI DENEYIM:

8A. TARİH :  2021 –
YER : Konya
KURUM/KURULUŞ : Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü
POZİSYON : Misafir Öğretim Görevlisi

8B TARİH :  2016 –
YER : Konya
KURUM/KURULUŞ : EPA Çocuk Oyun Terapileri Derneği
POZİSYON :  Yönetim Kurulu Başkanı
Oyun Terapisti ve Süpervizörü

8C  TARİH : 2006
YER: Milli Eğitim Bakanlığı
KURUM/KURULUŞ : Mersin, Erzurum, Konya İl Milli Eğitim Müdürlükleri
POZİSYON : Psikolojik Danışman
8D TARİH : 2016-2019
YER: Konya
KURUM/KURULUŞ : AİD – Konya
POZİSYON :  Gönüllü Oyun Terapisti
AÇIKLAMA : Yetim, Öksüz, Savaş Mağduru Çocuklara Gönüllü Psikolojik Destek
8 ÜYE OLUNAN MESLEKI KURULUSLAR:

* EPA Çocuk Oyun Terapileri Derneği – Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı
* Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Üyesi
2019- Konya Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
2010-2014 Konya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi – Eğitim Sekreteri
* IHA (International Hypnosis Association) Üyesi
* Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği Üyesi
* OTE – Oyun Terapileri Enstitüsü Üyesi

9 DIGER BILGILER:

Düzenlediği Kongre/Sempozyum :
* PDR’de 1 GÜN Mesleki Program ; 23 Haziran 2019 KONYA
* Düzenleme Kurulu Üyeliği

 Karatay Psikoloji Günleri ; 10-11 Mayıs 2018 KONYA
* Düzenleme Kurulu Üyeliği

Pdr Hizmetlerinde Alan Çalışmaları Sempozyumu ; 23-24 Mayıs 2016 KONYA
* Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği
* Sempozyum Koordinasyon Kurulu Üyeliği
* Sempozyum Bilim Kurulu Üyeliği

2. Uluslar arası PDR Öğrencileri Kongresi – Selçuk Üniversitesi – 12-14 Temmuz 2005
* Kongre Düzenleme Kurulu Üyeliği

Yürüttüğü Projeler :

1) Konya’da Engelli Öğrencilerin Ailelerinin Çocuk Eğitiminde Yaşadıkları Zorlukların Araştırılması Projesi
(TR52/15/TD/02/0028) Haziran – 2015 – MEVKA – Mevlana Kalkınma Ajansı
* Proje Koordinatörlüğü
* Proje Yazım Koordinasyon Kurulu Üyesi
* Proje Bilim Kurulu Üyesi
* Proje Araştırmacısı

2) « FEPDIS » Family Education Programme for Parents of Disabled Students
« EAP » Engelli Öğrenci Aile Eğitim Programı

Erasmus+ Programı Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar 2016 Yılı Yetişkin Eğitimi Stratejik
Ortaklıklar Projesi « 2016-1-TR01-KA204-035200 »
Proje Takvimi : 01.09.2016 – 31.08.2019
* Proje Yazım Koordinasyon Kurulu Üyesi
* Proje Koordinatörlüğü
* Proje Araştırmacısı

Mesleki Ek Donanımı:
* Akrediteli Deneyimsel Oyun Terapisi
* Oyun Terapisi
* CAS Uygulayıcısı
* Bilişsel Davranışçı Terapi
* Sistemik Psikoterapi
* Hipnoterapi
* Duygu Durum Bozuklukları
* Temel İstatistik
* İleri İstatistik
* Yapısal Eşitlik Modeli
* Masörlük

Uygulayıcı Ve Formatörlük:
* Proje Döngü Yönetimi (PDY) Ve Proje Yazımı Eğiticilerin Eğitmeni
* Çocuk Koruma Kanunu – Danışmanlık Tedbirleri Formatörü
* CAS Uygulayıcısı
* Temel Kabiliyetler Testi 7 – 11 Uygulayıcısı
* Temel Yetenekler Testi 6 – 8 Uygulayıcısı
* Temel Yetenekler Testi 9 – 11 Uygulayıcısı
* Erasmus+ FEPDIS – Ulusötesi Öğrenme Öğretme ve Eğitim Faaliyeti (LTT) – Eğitici Eğitmeni

Kurul Üyeliği
* MEB – Çocuk Koruma Kanunu Konya İl Koordinasyon Kurulu
* MEB – Konya Psikoeğitim

Kitapları  :

* Ahlak Psikolojisi – Nobel Yayınevi – 2021
* Engelli Öğrenci Aileleri İçin Aile Eğitim Programı Uygulayıcı Eğitimi Kitabı
* Engelli Öğrenci Aileleri İçin Aile Eğitim Programı Uygulayıcılar İçin Kılavuz Kitabı
* Konya’da Engelli Öğrencilerin Ailelerinin Çocuk Eğitiminde Yaşadıkları Zorlukların Araştırılması Kitabı

Katıldığı Uluslar arası Toplantılar :

* « FEPDIS » Family Education Programme for Parents of Disabled Students – Transnational Project Meetings – Konya / Turkey – Ocak 2017 – Coordinator – Researcher
* « FEPDIS » Family Education Programme for Parents of Disabled Students – Transnational Project Meetings – Aarhus / Denmark – Temmuz 2017 – Coordinator – Researcher
* « FEPDIS » Family Education Programme for Parents of Disabled Students – Transnational Project Meetings – Mosta / Malta – Ekim 2017 – Coordinator – Researcher
* « FEPDIS » Family Education Programme for Parents of Disabled Students – Erasmus+ FEPDIS – Ulusötesi Öğrenme Öğretme ve Eğitim Faaliyeti (LTT) – Eğitici Eğitmeni Yetiştirme Eğitimi Konya / Türkiye – Kasım 2018– Coordinator – Researcher

.
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında (Proceeding) Basılan Bildiriler :

* Aslan, M., Aslan, F., Akdeniz, S., Uygun, A., Savruk, G.(2017, Nisan). Konya’da Engelli Öğrencilerin Ailelerinin Çocuk Eğitiminde Yaşadıkları Zorlukların Araştırılması. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES-UEBK), Antalya, Türkiye

* Aslan, M., Eroğlu, T., Aslan, F., Eroğlu, Z.(2018, Nisan). Konya’da İlkokul Öğrencilerinde Stres, Anksiyete ve Depresyon Bozuklukları ve Okul Tükenmişliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES-UEBK), Antalya, Türkiye

* Eroğlu, T., Aslan, M., Eroğlu, Z.Aslan, F., (2018, Nisan). Velilerin Algıladıkları Okul İklimi ve Okula Katılımları Arasındaki İlişki: Yunus Emre İlkokulu Örneği. 3. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimleri Kongresi (INES), Antalya, Türkiye

*  Aslan, M.F. (Ekim, 2021). Deneyimsel Oyun Terapisinin Yaygın Anksiyete Bozukluğunda Olgu Sunumu. International Congress of Science Culture and Education, Antalya, Türkiye

Aldığı Eğitimler :

1). Mesleki Eğitimler

* Proje Döngü Yönetimi (PDY) Ve Proje Yazımı Eğiticilerin Eğitimi – Training of the Trainers on Project Writing and Project Cycle Management (PCM) – MEVKA – Mevlana Kalkınma Ajansı –2015

* CAS Uygulayıcı Eğitimi – Temmuz – Ağustos 2021

* Sistemik Psikoterapi Eğitimi – Weinheim Enstitüsü Almanya – Eğitim Devam ediyor

* Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Eğitimi – Bilişsel Davranışçı Terapiler Derneği (Prof. Dr. Paul Stallard, Prof. Dr. Hakan TÜRKÇAPAR, Prof. Dr. Emine Gül Kapçı, Doç. Dr. Vahdet Görmez ) – 2018

* DOT – Deneyimsel Oyun Terapisi Profesyonellik Sürecini 2019 / 2020 yıllarında gerçekleştirerek; Ocak 2021 de – Prof. Dr. Byron E. Norton, Carol C. Norton eğitmenliği ve süpervizyonluğunda tamamlayarak; Akrediteli Profesyonel Deneyimsel Oyun Terapisti olmuştur – APT Akreditasyonlu

* 400 saat Oyun Terapisinde Denetimli Klinik Deneyim – Prof. Dr. Byron E. Norton, Carol C. Norton – APT Akreditasyonlu
* 21 saat Oyun Terapisi Eğitimi – Prof. Dr. Byron E. Norton, Carol C. Norton – APT Akreditasyonlu
* 42 saat Oyun Terapisinde Süpervizyon – Prof. Dr. Byron E. Norton, Carol C. Norton – APT Akreditasyonlu

* DOT’ da Travma İfadelerini İzleme – Prof. Dr. Byron E. Norton, Carol C. Norton, 2020
* DOT’ da Çocukların Mecazi İfadeleri – Prof. Dr. Byron E. Norton, Carol C. Norton, 2020
* DOT’ da Dissosiyatif Süreç İfadeleri – Prof. Dr. Byron E. Norton, Carol C. Norton, 2020
* DOT’ da Oyuncakların Sembolik Anlamları – Prof. Dr. Byron E. Norton, Carol C. Norton, 2020
* DOT’ da Rollerin, Ortamların ve Hayvanların Sembolik Anlamları – Prof. Dr. Byron E. Norton, Carol C. Norton, 2020
* DOT’ da Test-Koruma ve Bağlılık Aşamaları – Prof. Dr. Byron E. Norton, Carol C. Norton, 2020
* DOT’ da Borderline Ebeveynlik Kavramları ve Çocuklara Etkisi – Prof. Dr. Byron E. Norton, Carol C. Norton, 2020
* DOT’ da Kum Torbasına (BOBO) söylenecek 100 Şey – Prof. Dr. Byron E. Norton, Carol C. Norton, 2020
* DOT’ da Aile İçi Şiddete Katlanan Çocuklar – Prof. Dr. Byron E. Norton, Carol C. Norton, 2020
* DOT’ da Travmanın Somatik İfadesi – Prof. Dr. Byron E. Norton, Carol C. Norton, 2020
* DOT’ da Yüksek Çatışma ve Boşanma ile Çocuklar – Prof. Dr. Byron E. Norton, Carol C. Norton, 2021
* DOT’ da Cinsel İstismar Değerlendirmeleri ve Mahkeme Tanıklığı – Prof. Dr. Byron E. Norton, Carol C. Norton, 2021
* DOT’ da Çocuklarla İlgili Ebeveynler İçin Danışma – Prof. Dr. Byron E. Norton, Carol C. Norton, 2021
* DOT’ da Çocukların Yeniden Doğuş Sürecinin İfadesi – Prof. Dr. Byron E. Norton, Carol C. Norton, 2021
* DOT’ da Süpervizyon Kavramları – Prof. Dr. Byron E. Norton, Carol C. Norton, 2021

* Oyun Terapisi – Klinik Psikolog Mehmet Teber – 2019 – APT Akreditasyonlu

* Çocukta Cinsellik Sorunları ve Terapisi – Mehmet Teber – 2019

* Çocukta Kaygı Sorunları ve Terapisi – Mehmet Teber – 2019

* Çocukta Travma Sorunları ve Terapisi – Mehmet Teber – 2019

* Terapötik Kartlar Eğitimi – Dr. Shulamit Niv , Dr.Yehuda Shacham –
European School Psychology Centrefor Training (ESPCT) – 2019

* Çocuk Merkezli Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi – Doç. Dr. Marina Panfilova – 2018

* Öyküsel Terapi – Klinik Psikolog Mehmet Teber – 2020

* Masör Eğitimi Programı – Selçuk Üniversitesi – 2005

* Hipnoterapi Eğitimi – IHA (International Hypnosis Association) – 2009
* Temel İstatistik Eğitimi – Doç. Dr. İsmail Seçer – 20017
* İleri İstatistik Eğitimi – Doç. Dr. İsmail Seçer – 20017
* Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi – Doç. Dr. İsmail Seçer – 20017
* Duygu Durum Bozuklukları – İstanbul Gelişim Üniversitesi – 2017
* Oyun Terapisi Eğitimi – Dr. Selen Ayas

2). Kurumiçi Hizmetiçi Eğitim Kursları:

* Çocuk Koruma Kanunu Danışmanlık Tedbirleri Eğitici Eğitimi Kursu

* Exposure Terapi

* Psikososyal Destek Programı Uygulayıcı Eğitimi Kursu

* Proje Hazırlama Teknikleri Semineri

* Özel Eğitimde Bütünleştirme Uygulamaları Semineri

* TYT 6-8 Kullanımı ve Uygulama Kursu

* TYT-9-11 Kullanımı Ve Uygulama Kursu

* TYT-7-11 Kullanımı Ve Uygulama Kursu

* Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Kursu

* Psikoeğitim Uygulayıcı Eğitimi Kursu

* Kültürlerarası Hoşgörü Semineri

* İlkokullarda Yetiştirme Programının (İYEP) Tanıtımı ve Uygulamaları Semineri

* Gelişim Dönemleri Ve Özellikleri Semineri

* Okullarda Toplu Beslenme Eğitimi Semineri

* Okul Sağlığı Semineri 1

* Okullarda İlkyardım-İlk Müdahale Semineri

* Okul Geliştirme Çalışmaları Semineri

* Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Kursu

* e-Rehberlik Modülü Kullanım Seminer

FATMA ASLAN - Yönetim Kurulu Baskan Yardımcısı - Psikolojik Danısman / Akrediteli Prof. Deneyimsel Oyun Terapisti / Çocuk Psikoterapisti

1 ADI SOYADI: FATMA ASLAN

2 Dogum Tarihi ve Yeri : 1984 / KONYA

3 Uyrugu: T.C.

4 Iletisim Bilgileri :
Telefon : +90 (530) 116 42 00
E-mail : aslanpsikoloji@gmail.com
Web adresleri :
www.aslanterapi.com

www.aslanpsikoloji.com

5 EGITIM BILGILERI: LISANS

5A MEZUN OLUNAN ÖĞRETİM KURUMU Selçuk Ünv. Eğitim Bilimleri/ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
TARİH 2006
MEZUN OLUNAN BÖLÜM/UNVAN Lisans – Psikolojik Danışman

6. DIL BECERILERI:

(1’den 5’e Kadar; 1=Temel Düzey, 5=İleri Düzey)
DİL             OKUMA              YAZMA           KONUŞMA
2                     2                            2                           1

7. MESLEKI DENEYIM:

7A TARİH 2006-2008
YER Konya – Beyşehir
KURUM/KURULUŞ Ali Akkanat YİBO
POZİSYON Psikolojik Danışman

7B TARİH 2008-2008
YER Mersin – Erdemli
KURUM/KURULUŞ Erdemli Sağlık Meslek Lisesi
POZİSYON Psikolojik Danışman

7C TARİH 2008-2010
YER Erzurum – Yakutiye
KURUM/KURULUŞ Şair Nef’i İlköğretim Okulu
POZİSYON Psikolojik Danışman

7C TARİH 2010-2011
YER Konya – Karatay
KURUM/KURULUŞ Karatay Rehberlik Araştırma Merkezi
POZİSYON Psikolojik Danışman

7D TARİH 2011-2013
YER Konya – Karatay
KURUM/KURULUŞ İmkb Zübeyde Hanım Kız Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi
POZİSYON Psikolojik Danışman

7E TARİH 2013-2016
YER Konya – Meram
KURUM/KURULUŞ Mehmet Karaciğanlar Mevlana İHO
POZİSYON Psikolojik Danışman
AÇIKLAMA Ayrıca; Meram İlçe Psikososyal Müdahale Ekibi Üyeliği

7F TARİH 2016 ve 2019
YER Konya – Meram
KURUM/KURULUŞ Yunus Emre İlkokulu
POZİSYON Psikolojik Danışman
AÇIKLAMA Meram Belediyesi Sosyal Tesislerinde Uzman olarak çalışıyor

7G TARİH 2019 ve devam ediyor
YER Konya – Meram
KURUM/KURULUŞ Şeyh Şamil İlkokulu
POZİSYON Psikolojik Danışman
AÇIKLAMA

.
7H TARİH 2015 ve devam ediyor
YER Konya – Meram
KURUM/KURULUŞ EPA – Eğitim Psikoloji Aile Derneği
POZİSYON Psikolojik Danışman
AÇIKLAMA Derneğin faaliyetlerinde Psikolojik Danışma, Seminer çalışmaları yürütmektedir.

.
8 ÜYE OLUNAN MESLEKI KURULUSLAR:
* Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Üyesi
2019- Konya Şubesi Yönetim Kurulu – Genel Sekreter
* IHA (International Hypnosis Association) Üyesi
* Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği Üyesi
* EPA – Eğitim Psikoloji Aile Derneği – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

9 DİGER BILGILER:

Düzenlediği Kongre/Sempozyum :

PDR’ de 1 GÜN Mesleki Program; 24 Haziran 2019 KONYA
* Düzenleme Kurulu Üyeliği

Karatay Psikoloji Günleri ; 10-11 Mayıs 2018 KONYA
* Düzenleme Kurulu Üyeliği

Pdr Hizmetlerinde Alan Çalışmaları Sempozyumu ; 23-24 Mayıs 2016 KONYA
* Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği
* Sempozyum Koordinasyon Kurulu Üyeliği
* Sempozyum Bilim Kurulu Üyeliği

Yürüttügü Projeler :

1)  Konya’da Engelli Öğrencilerin Ailelerinin Çocuk Eğitiminde Yaşadıkları Zorlukların Araştırılması Projesi (TR52/15/TD/02/0028) Haziran – 2015 – MEVKA – Mevlana Kalkınma Ajansı
* Proje Koordinatörlüğü
* Proje Yazım Koordinasyon Kurulu Üyesi
* Proje Bilim Kurulu Üyesi
* Proje Araştırmacısı

.
2)  « FEPDIS » Family Education Programme for Parents of Disabled Students
« EAP » Engelli Öğrenci Aile Eğitim Programı
Erasmus+ Programı Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar 2016 Yılı Yetişkin Eğitimi Stratejik
Ortaklıklar Projesi « 2016-1-TR01-KA204-035200 »
Proje Takvimi : 01.09.2016 – 31.08.2019
* Proje Yazım Koordinasyon Kurulu Üyesi
* Proje Koordinatörlüğü
* Proje Araştırmacısı

Mesleki Ek Donanımı:
* Deneyimsel Oyun Terapisi
* Oyun Terapisi
* Dışa Vurumcu Oyun Terapileri
* Kum Tepsisi Terapisi
* Yetişkin EMDR
* Çocuk ve Ergenlerde EMDR
* Sistemik Psikoterapi
* Bilişsel Davranışçı Terapi
* Hipnoterapi
* Duygu Durum Bozuklukları

Uygulayıcı Ve Formatörlük:
* Proje Döngü Yönetimi (PDY) Ve Proje Yazımı Eğiticilerin Eğitmeni
* Temel Kabiliyetler Testi 7 – 11 Uygulayıcısı
* Temel Yetenekler Testi 6 – 8 Uygulayıcısı
* Temel Yetenekler Testi 9 – 11 Uygulayıcısı
* Erasmus+ FEPDIS – Ulusötesi Öğrenme Öğretme ve Eğitim Faaliyeti (LTT) – Eğitici Eğitmeni

Kurul Üyeligi
* PDR Hizmetlerinde Alan Çalışmaları Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeliği
* PDR Hizmetlerinde Alan Çalışmaları Sempozyumu Koordinasyon Kurulu Üyeliği
* PDR Hizmetlerinde Alan Çalışmaları Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği
Katıldığı Uluslar arası Toplantılar :

* « FEPDIS » Family Education Programme for Parents of Disabled Students – Transnational Project Meetings – Konya / Turkey – Ocak 2017 – Coordinator – Researcher
* « FEPDIS » Family Education Programme for Parents of Disabled Students – Transnational Project Meetings – Aarhus / Denmark – Temmuz 2017 – Coordinator – Researcher
* « FEPDIS » Family Education Programme for Parents of Disabled Students – Transnational Project Meetings – Mosta / Malta – Ekim 2017 – Coordinator – Researcher
* « FEPDIS » Family Education Programme for Parents of Disabled Students – Erasmus+ FEPDIS – Ulusötesi Öğrenme Öğretme ve Eğitim Faaliyeti (LTT) – Eğitici Eğitmeni Yetiştirme Eğitimi

.
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında (Proceeding) Basılan Bildiriler :

* Aslan, M., Aslan, F., Akdeniz, S., Uygun, A., Savruk, G.(2017, Nisan). Konya’da Engelli Öğrencilerin Ailelerinin Çocuk Eğitiminde Yaşadıkları Zorlukların Araştırılması. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES-UEBK), Antalya, Türkiye
* Aslan, M., Eroğlu, T., Aslan, F., Eroğlu, Z.(2018, Nisan). Konya’da İlkokul Öğrencilerinde Stres, Anksiyete ve Depresyon Bozuklukları ve Okul Tükenmişliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES-UEBK), Antalya, Türkiye
* Eroğlu, T., Aslan, M., Eroğlu, Z.Aslan, F., (2018, Nisan). Velilerin Algıladıkları Okul İklimi ve Okula Katılımları Arasındaki İlişki: Yunus Emre İlkokulu Örneği. 3. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimleri Kongresi (INES), Antalya, Türkiye

Kitapları :

* Engelli Öğrenci Aileleri İçin Aile Eğitim Programı Uygulayıcı Eğitimi Kitabı
* Engelli Öğrenci Aileleri İçin Aile Eğitim Programı Uygulayıcılar İçin Kılavuz Kitabı
* Konya’da Engelli Öğrencilerin Ailelerinin Çocuk Eğitiminde Yaşadıkları Zorlukların Araştırılması Kitabı

.
Aldığı Egitimler :

1). Mesleki Egitimler;

*  Deneyimsel Oyun Terapisi – Profesyonellik Akredite Eğitimleri 2019 – 2020 – Prof. Dr. Byron & Carol NORTON – A.B.D.

* Proje Döngü Yönetimi (PDY) Ve Proje Yazımı Eğiticilerin Eğitimi – Training of the Trainers on Project Writing and Project Cycle Management (PCM) – MEVKA – Mevlana Kalkınma Ajansı –2015

* DIŞAVURUMCU SANATLAR ile OYUN TERAPİSİ Eğitimi – Kum Tepsisi Terapisi, Kukla Terapi ve Sanat Terapisi – Linda HOMEYER ve Marshall LYLES

* EMDR of the Two Part Training & Supervision In its entirety – Emre Konuk / Asena Yurtsever / Şirin Hacıosmanoğlu Atçeken / Hejan Epözdemir Güçlü – DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü – 2019

* EMDR Çocuk ve Ergen “EMDR Children & Adolescents Level I” – Prof. Dr. Ümran Korkmazlar

* Hipnoterapi Eğitimi – IHA (International Hypnosis Association) – 2009

* Sistemik Psikoterapi Eğitimi – Weinheim Enstitüsü Almanya – Eğitim Devam ediyor

* Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Kurumsal Eğitimi – Bilişsel Davranışçı Terapiler Derneği (Prof. Dr. Hakan TÜRKÇAPAR ve Ekibi) – 2018

* Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Beceri Kazandırma ve Süpervizyon Uygulama Eğitimi – Bilişsel Davranışçı Terapiler Derneği (Prof. Dr. Hakan TÜRKÇAPAR ve Ekibi) – 2018

* Oyun Terapisi Eğitimi – Dr. Selen Ayas – 2016

* Çocuk Psikopatolojisi – Mehmet Teber – 2019

* Çocukta Cinsellik Sorunları ve Terapisi – Mehmet Teber – 2019

* Çocukta Kaygı Sorunları ve Terapisi – Mehmet Teber – 2019

* Çocukta Öfke Sorunları ve Terapisi – Mehmet Teber – 2019

* Çocukta Travma Sorunları ve Terapisi – Mehmet Teber – 2019

* Duygu Durum Bozuklukları – İstanbul Gelişim Üniversitesi – 2017

2). Kurumiçi Hizmetiçi Egitim Kursları:

* TYT 6-8 Kullanımı ve Uygulama Kursu
* TYT-9-11 Kullanımı ve Uygulama Kursu
* TYT  7-11
* Psikososyal Destek Programı Uygulayıcı Eğitimi Kursu
* Bağımlılıkla Mücadele Kursu
* Konuşma Bozukluğu Semineri
* Toplumsal Travmalara Yönelik Psikolojik Müdahale Çalışmaları Semineri
* Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Kursu
* Özel Eğitimde Bütünleştirme Uygulamaları Semineri
* e-Rehberlik Modülü Kullanım Seminer 24/06/ 2019 25/06/ 2019 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kurs Mahalli Kursiyer Başarı Belgesi
* Fatih Projesi Bilişim Teknolojilerinin ve İnternetin Bilinçli, Güvenli Kullanımı Semineri

Email Adresim :

aslanpsikoloji@gmail.com

Cep Telefonum :

+90 (530) 116 4200

#epaçocukoyunterapileri #konyaoyunterapisi #konyasanatterapisi #konyadisavurumcuterapi #oyunterapisikonya #konyakumterapisi #konyakumtepsisiterapisi #konyadaoyunterapisi #konyadacocukpsikoterapisi #konyacocukemdr #epacocuk #konyadot #dotkonya #konyadeneyimseloyunterapisi #konyacocukmerkezlioyunterapisi #konyaklinikpsikolog #konyaemdr #çocuk #oyunterapisi #emdr #konya #mehmetaslan #fatmaaslan

@epacocuk @maslan_bta @fatma_bta  @epaçocukoyunterapileri @konyaoyunterapisi @konyasanatterapisi @konyadisavurumcuterapi
@oyunterapisikonya @konyakumterapisi @konyakumtepsisiterapisi @konyadaoyunterapisi
@konyadacocukpsikoterapisi @konyacocukemdr @epacocuk @konyadot  @dotkonya @konyadeneyimseloyunterapisi @konyacocukmerkezlioyunterapisi
@konyaklinikpsikolog @konyaemdr @çocuk @oyunterapisi @emdr @konya @mehmetaslan @fatmaaslan